ادامه اعتصاب کارگران هپکو و آذرآب

تداوم تجمعات کارگران معدن اسفندقه

اعتراض کارکنان قراردادی ادارات دولتی خوزستان

تایید حکم پنج سال زندان دیگر برای محمود بهشتی لنگرودی

تجمع کارگران، دانشجویان و معلمان در حمایت از رضا شهابی مقابل وزارت کار

تجمع مجدد کارگران اخراجی پالایشگاه ستاره خلیج فارس

فراخوان برای برگزاری آکسیون در حمایت از رضا شهابی و سایر زندانیان سیاسی

آغاز هفتمین هفته از اعتصاب کارگران پروژه قطار شهری اهواز

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران بهره برداری پالایشگاه خلیج فارس

تجمع اعتراضی مربیان پیش دبستانی استان کرمانشاه مقابل استانداری