تجمع اعتراضی کارگران کاشی نیلو مقابل اداره کار

کارگران کارخانه کاشی نیلو با تجمع مقابل اداره کار رژیم در نجف آباد اصفهان، خواستار رسیدگی به مطالبات بیمه ای خود شدند.

کارگران کارخانه کاشی نیلو که از تجمع روز سه‌شنبه خود مقابل استانداری اصفهان نتیجه‌ای نگرفته‌اند، روز چهار‌شنبه ۴ بهمن نیز در اعتراض به عدم واریز حق بیمه بهمن و آذر سال جاری ، مقابل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم تجمع کردند. تولید کارخانه کارخانه کاشی نیلو از یک ماه پیش متوقف شده و از کارگران خواسته شده است برای دریافت بیمه بیکاری به اداره کار مراجعه کنند.