ادامه اعتصاب و تجمعات معلمان در یزد

اعتصاب و تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان یزد در اعتراض به عدم پرداخت 10 ماه حقوق برای سومین روز متوالی ادامه پیدا کرد.

معلمان معترض روز چهارشنبه چهارم بهمن ماه این بار با تجمع مقابل ساختمان دادگستری رژیم در یزد، نسبت به پرداخت نشدن مطالباتشان اعتراض کردند. معلمان یزد از روز دوشنبه دوم بهمن ماه دست به اعتصاب زده اند. تجمع کنندگان در روزهای گذشته نیز با حمل پلاکارد و سردادن شعارهایی همچون " به تبعیض و بی عدالتی پایان دهید"، "آموزش و پرورش، خجالت، خجالت"، خواستار احقاق حقوقشان شدند.