اعتراض کارکنان مخابرات روستایی قزوین

جمعی از کارکنان مخابرات روستایی قزوین که ۴ ماه است حقوق نگرفته‌اند مقابل شرکت مخابرات تجمع کردند.

کارکنان مخابرات روستایی قزوین همچنین نسبت به وضعیت قراردادها و نبود امنیت شغلی معترض هستند. پیش از این نیز کارکنان مخابرات روستایی در تهران و استان‌های دیگر دست به تجمعات مشابهی زده و خواستار احقاق حقوق خود شده‌اند.