اعتصاب گسترده کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به عهدشکنی مدیران

  اعتصابی که در روزهای اخیر به طور پراکنده در مجتمع نیشکر هفت‌تپه آغاز شده و در روزهای شنبه و یکشنبه نیز ادامه پیدا کرده بود، تمام قسمت‌های کارخانه نیشکر هفت‌تپه را فرا گرفت.

کارگران که روز ۱۷ دیماه اعتصاب خود را با وعده‌ های مدیر جدید کارخانه شکسته بودند به عملی نشدن وعده‌ها و عدم پرداخت مزدهای معوقه معترض هستند. کارگران تا جمعه ۲۹ دی به مدیریت مهلت داده‌اند خواسته‌هایشان را برآورده کند. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اعلام کرد که اعتصاب در روز دوشنبه ۲۵ دیماه از اداره تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات آغاز شده و کارگران سایر بخش‌ها نیز به اعتصاب پیوسته ‌اند. به گزارش "سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه"، مدیر عامل جدید کارخانه در میان کارگران حاضر شده و وعده پرداخت دستمزدها را داده است. سندیکای هفت‌تپه سخنان مدیریت را «وعده‌های توخالی» و تکراری خوانده و افزوده است علی‌رغم این وعده‌ها هنوز پولی به حساب کارگران واریز نشده است.