اعتصاب کارگران شهرداری شرافت شوشتر

روز دوشنبه 25 دیماه کارگران شهرداری شرافت واقع در شهرستان شوشتر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست از کار کشیدند.

کارگران معترض با خودداری از جمع آوری زباله های سطح شهر، خواستار تحقق وعده های مقامات شهرداری در خصوص پرداخت دستمزدهای معوقه خود شدند. به دنبال این تجمع مسئولان شهرداری به کارگران وعده دادند تا چند روز آینده دستمزدهای آنان به حسابهایشان واریز خواهد شد.