پلنوم ششم کمیته مرکزی کومه له منتخب کنگره شانزدهم در روز شنبه 22 آبان 1395 برابر با 12 نوامبر 2016 برگزار گردید. در این پلنوم اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران نیز به عنوان ناظر شرکت داشتند. بخش اول مباحث این نشست به گزارش سیاسی کمیته رهبری کومه له به پلنوم و بررسی این گزارش اختصاص یافت. گزارش سیاسی و مباحث پیرامون آن به مهمترین مؤلفه ها در تبیین اوضاع سیاسی ایران و کردستان در فاصله دو پلنوم کمیته مرکزی پرداخت. سپس در پرتو اوضاع خاورمیانه، اوضاع سیاسی در بخش های مختلف کردستان، عراق، سوریه و ترکیه را مورد بحث قرار داد.

گزارش و بحث حول اوضاع سیاسی ایران به موانعی که سر راه دولت روحانی برای اجرای برجام قرار دارد، تلاش های رژیم برای مهندسی کردن نمایش انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری و تلاش دولت و کارفرمایان برای تغییر قانون کار بر متن گسترش اعتراضات کارگری پرداخت. از آنجا که دولت روحانی پیشبرد جهت گیری های اقتصادی خود در زمینه توسعه اقتصادی و وعده اشتغال زایی و بهبود زندگی مردم را به اجرای برجام موکول کرده و دوران پس از توافق هسته‌ای را به نام "دوران پسا برجام" نام‌ گذاری کرده و از آن به عنوان نقطه عطفی در تاریخ حیات رژیم اسلامی یاد می کند، لازم است تبلیغات ما تصویر روشنی از موانع سر راه عملی شدن برجام و اهداف واقعی رژیم از اجرای آن را بدست دهد.

ادامه موضع گیری های غرب ستیزانه و مداخله گری در کانون های بحران منطقه بدون هماهنگی و گاها در تقابل با سیاست های آمریکا و غرب همچنان از موانع سیاسی سر راه اجرای برجام هستند. یکی از چالش های دیگری که برجام با آن روبرو است تداخل و تاثیر تحریم های لغو نشده بر تحریم های لغو شده مرتبط با توافقات هسته ای است. پاره ای از تحریم‌ها علیه رژیم اسلامی ایران بیش از بیست سال پیش از جانب آمریکا، شورای امنیت و یا دولت های اروپایی در ارتباط با توسعه توانمندی موشکی و فعالیت های تروریستی رژیم وضع شده و استمرار یافته اند، که این دسته تحریم ها به لحاظ موضوعی ارتباطی با مسایل هسته‌ای نداشته و با مذاکرات هسته ای لغو نشده اند و در خصوص آنها هیچ توافقی انجام نگرفته است. بنابراین موانع حقوقی بین المللی کماکان یکی از موانع جدی در سر راه اجرایی شدن برجام می باشد و بویژه می توانند به دستاویزی برای جمهوری خواهان آمریکا جهت اعمال فشار بر رژیم اسلامی تبدیل گردند. از طرف دیگر مقاومت موسسات کوچک و بزرگ داخلی که قبل از برجام از فرصت ها و رانت های ویژه‌ای برخوردار بوده و با دور زدن تحریم‌ها و تجارت از راه های نامعمول سودهای هنگفتی تحصیل می کرده اند، هیچ تمایلی برای بازگشت به شیوه های معمول ندارند. مجموعه این فاکتورها نشان می دهد که کارگران و مردم زحمتکش جامعه به هیچ وجه نباید به وعده و وعیدهای دولت روحانی برای بهبود کار و زندگی دل خوش کنند و تنها باید به نیروی مبارزه متحدانه خود تکیه کنند.

گزارش کمیته رهبری خاطرنشان کرد که تلاش های رژیم برای مهندسی کردن نمایش انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری یکی دیگر از مؤلفه های توضیح اوضاع سیاسی ایران در شرایط کنونی است. بیانیه ولی فقیه در این رابطه و اعلام تعهد به "شفاف سازی" در روند این انتخابات و مباحث حول آن بیانگر آن است که مهندسی کردن این انتخابات و کشاندن مردم به پای صندوق های رآی مهمترین دغدغه جناح های مختلف رژیم است. با توجه به اینکه به اعتراف برخی از کارگزاران خود رژیم در انتخابات دوره دهم مجلس در تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران کمتر از 50 در صد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند و همچنین با توجه به اوضاع بحرانی کشورهای خاورمیانه برای سران رژیم بسیار مهم است که با هر حیله و نیرنگی که شده بتوانند مشروعیت انتخاباتی خود را به نمایش بگذارند. از اینرو علیرغم وجود اختلاف استراتژیک بر سر چگونگی تضمین بقای رژیم در میان دو جناح اصلی حکومتی و به رغم اینکه دو جناح هیچ فرصتی را برای حمله به یکدیگر از دست نمی دهند با اینحال هیچکدام از جناح ها حذف دیگری را در دستور کار ندارند. هر دو جناح بر متن این نوع نزاع و کشمکش ها در تلاشند که با هر دوز و کلکی که شده توده ی بیشتری را به پای صندوق های رأی بکشانند. هدف اصلی سپاه پاسداران رژیم از مهندسی انتخابات همین است. تبلیغات ما ضمن تأکید بر زیانبار بودن هر گونه خوش باوری نسبت به ماهیت کشمکش جناح های حکومتی، باید همین هدف را نشانه بگیرد و تلاش نماید که رژیم را در دستیابی به این هدف به شکست بکشاند.

تلاش های دولت روحانی برای تغییر قانون کار بر متن رشد و گسترش اعتراضات و مبارزات کارگری یکی دیگر از فاکتورها در تحلیل اوضاع سیاسی ایران در فاصله دو پلنوم است. اگر چه دولت هدف خود را از تغییر قانون کار و ضد کارگری تر کردن آن سودآوری بیشتر صاحبان سرمایه در بخش های خصوصی و یا نیمه دولتی و از اینطریق تشویق سرمایه گذاری و اشتغال زایی اعلام کرده، اما این تلاش ها برای تغییر قانون کار اساسا رو به آینده دارد. روند بیکارسازی ها، رواج قراردادهای موقت، دستمزدهای چند مرتبه زیر خط فقر و پایین تر حداقل تعیین شده، عدم پرداخت به موقع دستمزدها، رواج کار کودکان و... نشان می دهد که بسیاری از مواد و بندهای لایحه اصلاحیه قانون کار بدون آنکه مورد بررسی و تصویب مجلس اسلامی قرار گرفته و جنبه قانونی پیدا کرده باشند در زندگی واقعی به اجرا در آمده اند. به رغم اینها اگر دولت روحانی در جهت تحمیل بی حقوقی بیشتر به کارگران در صدد تغییر قانون است، این تلاش ها اساسا رو به آینده دارد. دولت روحانی در نظر دارد چنانکه موانع اجرایی شدن برجام را برطرف نماید و شرایط مساعدی را برای ادغام بیشتر در بازار جهانی تأمین کند، در آنصورت برای جلب سرمایه گذاران خارجی و داخلی به سرمایه گذاری در ایران به قانونی کردن تحمیل شرایط بردگی و بی حقوقی کارگران تا سرحد امکان نیاز دارد. دولت روحانی می خواهد در توازن قوای کنونی و در شرایطی که کارگران فاقد تشکل های طبقاتی و توده ای مستقل از دولت هستند به این بی حقوقی ها جنبه قانونی ببخشد. این تعرض همه جانبه و آشکار پیش پرده اجرای برجام است و نشان می دهد که اجرای برجام نه تنها بهبودی در کار و زندگی کارگران ایجاد نمی کند، بلکه شرایط فلاکتبارتری را به کارگران تحمیل می کند. در این زمینه تبلیغات و ظرفیت های تشکیلاتی ما باید در خدمت دامن زدن به اعتراضات کارگری علیه این تعرض آشکار باشد.

بخشی از گزارش کمیته رهبری و مباحث پلنوم به آخرین تحولات اوضاع کردستان ایران اختصاص یافت. اگر در ابعاد سراسری روند بیکارسازی ها و وجود بیش از هفت میلیون و نیم بیکار، بحران بیکاری را به یک فاجعه اجتماعی تبدیل کرده است و رشد تورم و سیر صعودی قیمت مایحتاج ضروری زندگی هر روزه شمار بیشتری از مردم را به زندگی کردن در زیر خط فقر سوق می دهد، در کردستان این اوضاع ابعاد وخامتبارتری به خود گرفته است. شهر کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری در میان شهرهای ایران را بخود اختصاص داده و در شهر سنندج و دیگر شهرهای کردستان نیز نرخ بیکاری رو به افزایش بوده است. تحت این شرایط فقر و حاشیه نشینی گسترش پیدا کرده و آسیب های اجتماعی بیداد می کند. با اینحال این جامعه پر از جنب و جوش و تحرک است. اعتراضات مردم شهر مریوان علیه ممنوعیت دوچرخه سواری زنان، اعتراض آنان علیه ناأمنی جاده ها و بی توجهی کارگزاران حکومتی به این امر که نمونه دیگر آن را در پیرانشهر شاهد بودیم و همچنین کمپین هایی که در دفاع از محیط زیست که در شهرهای مختلف کردستان به راه می افتند نشانگر ظرفیت های مبارزاتی بالقوه موجود در این جامعه است.

بر متن این اوضاع و با توجه به این واقعیت که در سال های اخیر حمایت های مالی دولت عربستان سعودی از جریان اسلامی سنی در اشکال افراطی و معتدل آن گسترش یافته است، جریان شبه اپوزیسیون اسلامی سنی طرفدار احمد مفتی زاده در ماه های اخیر تحرک تازه ای پیدا کرده است. سپاه پاسداران و اداره اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی با این هدف که جوانان کردستان را از کومه له و از هرگونه باورهای ترقی خواهانه و پیشرو دور کنند آشکارا از فعالیت این گروه چشم پوشی می کنند. از اینرو این شاخه از اسلام سیاسی در کردستان ایران مانعی در سر راه پیشبرد سیاستهای های خود نمی بیند. این جریان فعالیت های خود را عمدتا در حاشیه شهرهای جنوب کردستان متمرکز کرده است. این جریان ضمن گسترده تر کردن فعالیت های اقتصادی خود و تأسیس شرکت های ساختمان سازی و مؤسسات تولیدی با به راه انداختن کلاس های تدریس زبان انگلیسی و آموزش موسیقی و حضور در عرصه های مختلف فعالیت فرهنگی در تلاش هستند که روابط اجتماعی خود را گسترش دهند. از آنجا که رشد چنین جریانی یک عقب گرد سیاسی و فرهنگی برای جامعه کردستان بحساب می آید و می تواند به عنوان پایگاهی جهت مداخله گری قدرت های ارتجاعی منطقه عمل کند، تبلیغات ما باید برخورد فعالانه تری در راستای برملا کردن ماهیت واقعی این جریان مبذول دارد و فعالین ما در محل نباید بگذارند هیچ عرصه ای از فعالیت های سیاسی و فرهنگی به جولانگاه این جریان تبدیل گردد.

پلنوم کمیته مرکزی در ادامه مباحث خود سیاست حزب دمکرات کردستان ایران مبنی بر اعزام نیروی پیشمرگ به داخل تحت عنوان آغاز دوره تازه ای از مبارزه مسلحانه مورد بحث قرار داد. پلنوم تاکید کرد که اتخاذ این سیاست از جانب حزب دمکرات به هیچ وجه متکی به فاکتورهای داخلی و یک ارزیابی مشخص از اوضاع سیاسی و موقعیت جنبش مردم کردستان و ملزومات پیشبرد فعالیت نظامی نبوده است و از اینرو همانطور که پیش بینی می شد، با ناکامی روبرو شده است. در پیش گرفتن این سیاست بدون توجه با این فاکتورهای واقعی و نظر به تلفات سنگین و زیانباری که به دنبال داشت برای رژیم جمهوری اسلامی این فرصت را فراهم آورد که "قدرقدرتی" خود را به نمایش بگذارد و موجبات نگرانی مردم را فراهم آورد. آنطرف سکه این سیاست خوش باوری حزب دمکرات کردستان به امکان مصالحه با جناحی از رژیم جمهوری اسلامی و کوبیدن بر طبل آمادگی برای مذاکره و گفتگو با رژیم اسلامی است. این حزب و جریان حاشیه ای تر ناسیونالیسم در کردستان در هنگام نمایش انتخابات مجلس دهم با این توجیه که گویا از این انتخابات به عنوان سکویی برای طرح مطالبات مردم کردستان استفاده می کنند، عملا در جهت رونق بخشیدن به یک نمایش ضد دموکراتیک تحت نام "انتخابات" گام برداشتند.

این جریان ها، چه در مسئله نبرد مسلحانه و چه در زمینه مذاکره با دشمن، فاکتور توده ها را به کلی کنار گذاشته اند. تاکتیک مذاکره با رژیم بدون شکل گیری توازن قوایی که در آن توده های مردم با مبارزات خود، رژیم را ناچار از آمدن به پای میز مذاکره کشانده باشد، و از سر گیری مبارزه مسلحانه بدون برخورداری از پشتیبانی موثر توده ای، تنها به ایجاد تفرقه بیشتردر صفوف نیروهای جنبش مردم کردستان خدمت می کند.

نظر به ملاحظات فوق در اوضاع کردستان نشست کمیته مرکزی کومه له تأکید کرد که فعالیت های روتین تشکیلاتی در کلیه عرصه های تبلیغ و ترویج و سازماندهی باید گسترش و ارتقا یابد. فعالین ما جدای از تلاش برای درآمیختن با مسائل عملی مبارزه کارگران و مردم زحمتکش برای بهبود شرایط کار و زندگی و کمک به ارتقای آگاهی طبقاتی و سوسیالیستی و سازمانیابی آنها نباید در پرداختن به دیگر عرصه های فعالیت سیاسی و فرهنگی هیچ خلائی باقی بگذارند. تبلیغات ما باید تصویر جامعی از موقعیت طبقات اجتماعی و بی ربطی اهداف و سیاست های احزاب اپوزیسیون بورژوازی به منافع توده های ستمدیده را نشان دهد. کار ترویج و سازماندهی ما باید به گسترش تشکیلات حزبی منجر گردد بطوریکه با معیارهای عینی قابل سنجش باشد.

پلنوم کمیته مرکزی در ادامه مباحث خود به آخرین تحولات مربوط به اوضاع عراق، سوریه و ترکیه پرداخت و در این رابطه بر درستی سیاست ها و مواضع تاکنونی کومه له در قبال این تحولات و رویدادها تأکید گذاشت.

پلنوم در بحث پیرامون گزارش تشکیلاتی، گزارش فعالیت کمیته تشکیلات داخل و تشکیلات علنی کردستان را مورد بررسی قرار داد. ضمن انتقاد از کمبودها و نارسائی ها به طرح پیشنهادات و راهکارها جهت بهبود این فعالیت ها پرداخت. نشست کمیته مرکزی در مبحث مربوط به تقسیم کار و آرایش درونی کمیته مرکزی، کمیته ها و ارگان های مختلف تشکیلاتی را در جای خود ابقا نمود و به کار خود پایان داد.

کمیته رهبری کومه له – سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

آبان 1395
نوامبر 2016

Result